تنها انتقال جنین: مالی جوانب مثبت و منفی

[ad_1]

تنها انتقال جنین تبدیل به یک موضوع داغ برای زوج ها در تلاش برای باردار شدن و ارائه به چالش کشیدن مجموعه ای از سوالات را در نظر بگیرید قبل از تکمیل یک چرخه IVF. وجود دارد بسیاری از عوامل در نظر گرفتن و پول اغلب نقش مهمی دارد. با نامشخص نتیجه ملاحظات مالی لولا در احتمالات. این مقاله در نظر سه ممکن است نتایج و بررسی ملاحظات مالی برای هر: واحد انتقال موفقیت های متعدد تنها انتقال تلاش و هزینه های پنهان از چند تولد.

تنها انتقال جنین موفقیت

تنها انتقال جنین برای IVF با این نسخهها کار بهترین برای زوج های با حداقل یک جنین سالم و یک احتمال دستیابی به زندگی در بدو تولد. تک جنین انتقال تا حد زیادی کاهش شانس های متعدد-از تولد به عنوان تنها یک جنین کاشته شده است. حاملگی اغلب در معرض خطر و متعدد-تولد در ارتباط است بیشتر احتمال زايمان زودرس فلج مغزی و سایر تولد مربوط به شرایط.

اما انتقال یک جنین ممکن است به افزایش هزینه های لازم برای باردار شدن است. برای ارتباط با بیمه را پوشش می دهد که در لقاح آزمایشگاهی وجود دارد اغلب محدودیت در تعداد چرخه که ممکن است پوشش داده شود. اکثر زوج ها باید برنامه های بیمه با هیچ IVF پوشش در همه آنها باید پرداخت تمام هزینه های خارج از جیب. بنابراین اضافی IVF چرخه درایوهای تا هزینه های حامله شدن.

مطمئن ترین راه برای رانندگی کردن IVF هزینه های به حداقل رساندن تعداد سیکل های مورد نیاز برای باردار شدن است. انتقال چند جنین را افزایش می دهد شانس لقاح و کاهش هزینه بارداری برای زوج هایی که باید پرداخت از جیب.

پس چرا انتقال فقط یک جنین? هزینه از حامله شدن است نه کل داستان. زمانی که هزینه و احتمال متعدد-تولد در نظر گرفته شده بسیار متفاوت تصویر پدیدار می شود. زوج با حداقل یک سلامت جنین و احتمال موفقیت ممکن است پیدا کردن یک جنین انتقال بسیار مقرون به صرفه جایگزین.

چند انتقال تلاش

فوری نزولی از نظر هزینه به واحد نقل و انتقالات است و نیاز بیشتری برای اضافی چرخه. هر چرخه مورد نیاز برای باردار شدن را افزایش می دهد هزینه های. دو سالم جنین شانس بیشتری از بارداری از سلامت جنین. این هزینه ها بسیار قابل مشاهده و آمد در آغاز این روند است. هزینه های متعدد-بارداری پنهان هستند بسیار نامشخص است و رخ می دهد در آینده, ساخت تک / چند انتقال جنین سوال یک انتخاب بسیار دشوار است.

هزینه های پنهان از بارداری های متعدد

اکثر زوج ها هستند غافل از هزینه های پنهان از چند بارداری و آمادگی به عنوان یک نتیجه. مشكل بسیاری از زوج اگزوز انداز و / یا بدهی به پرداخت هزینه برای درمان ناباروری مورد نیاز برای باردار شدن است. هنگامی که این هزینه های پنهان بوجود می آیند, آنها پیدا کردن خود را در یک اتصال مالی. برخی از هزینه های پنهان شامل اما نه محدود به: درآمد از دست رفته قبل از تحویل فوق العاده صورتحساب بیمارستان برای یک, NICU, اقامت درآمد از دست رفته پس از زایمان برای مراقبت از نوزادان نارس پس از ترخیص از بیمارستان و سازمان ملل متحد-پرداخت هزینه های پزشکی برای تشخیص تأخیر رشد.

تنها انتقال جنین کمک می کند تا به حداقل رساندن این هزینه های پنهان است.

[ad_2]