تغییر است.

[ad_1]

اگر شما تصمیم می گیرید تغییر جهان را به خود است که فقط یک انتخاب ساده به دور است. شما می توانید انتخاب برای تغییر همه چیز را در جهان خود را در یک لحظه; اگر شما مایل به تغییر یکی از چیزهایی که شما باید 100 % کنترل یعنی خودتان. من به شما نشان می دهد که شما می توانید شروع به ساختن بهتر و مثبت تر انتخاب در حال حاضر است. گزینه های مانند باز کردن یک کتاب که باز خواهد شد تا ذهن خود را به دانش جدید و امکان.

در هر لحظه از انتخاب شما, شما می توانید شروع به اقدام الهام که شروع فرایند تغییر همه چیز را در زندگی خود را. هر انتخابی که می تواند زندگی خود را تغییر دهید در حال حاضر در دسترس شما است. همه شما باید انجام دهید این است که تصمیم و سپس چوب به تعهد خود را به انجام هر آنچه که شما تصمیم به انجام.

شما می توانید هر دو را انتخاب کنید و اکشن را انتخاب کنید و یا اوقات فراغت

البته ما آزادی انتخاب را به ما می دهد سطل آزادی, اما آن را با یک قیمت می آید. شما می توانید انتخاب کنید فعالیت و industriously ایجاد آینده مورد نظر شما و یا شما می توانید اوقات فراغت را انتخاب کنید که در آن شما چپ نگاه کردن به اطراف تعجب آنچه رخ داده به زندگی خود را. بله آزادی انتخاب و آزادی به ارمغان می آورد که در آن شما می توانید انتخاب کنید سرگرمی بیش از آموزش و پرورش, اوقات فراغت بیش از روزانه الهام گرفته از عمل و یا شما حتی می توانید انتخاب کنید شادی بر غم و اندوه است.

ویلیام شکسپیر گفت: آن را به خوبی زمانی که او گفت:”تقصیر شما نیست اما در خودمان.” شما باید ایجاد شرایط فعلی خود را با انتخاب شما ساخته شده یا شکست خورده را در گذشته و در حال ایجاد شرایطی; شما در آینده زندگی می کنند با گزینه های شما در حال ساخت در حال حاضر. بنابراین اگر شما می خواهید زندگی خود را بهبود بخشد و خود را با شرایط در آینده بهتر شود و سپس شروع به انتخاب عاقلانه در حال حاضر در مورد چگونه شما می رویم به استفاده از با ارزش ترین شما در اختیار داشتن یعنی زمان خود را از این لحظه.

اشتباهات داوری

شما آن را مدیون خود را برای متوقف کردن اجازه می دهد اشتباهات خود را از قضاوت به ادامه منجر شما مسیر اشتباه دیگر هیچ. بازگشت به اصول اولیه و شروع به انتخاب بهتر در مورد چگونه شما استفاده از وقت خود را برای رفتن به جلو. هنگامی که شما انتخاب می کنید به چشم پوشی لذت در لحظه و به جای vegetating در مقابل تلویزیون شما را انتخاب کنید به عنوان خوانده شده خوب کتاب آموزشی. شما در حال ساخت به مراتب عاقلانه تر انتخاب خواهد شد که شما را به, دانش, زندگی و شادی, به جای لذت بردن در لحظه ای اما بزرگ پشیمانی در آینده است.

هیچ چیز می تواند توقف شما را از تغییر جهان را به خود

اگر شما تصمیم می گیرید شما می توانید هر چیزی در جهان را به خود در حال حاضر. شما باید آزادی را انتخاب کنید هر آنچه شما می خواهید. را انتخاب عاقلانه و جهان را به خود شروع به تغییر. شما بی اثر داخلی توانایی به طور کامل تغییر و تبدیل زندگی خود را. شروع به سمت راست در حال حاضر ورزش و آزادی خود را را انتخاب کنید و صنعت بیش از اوقات فراغت است. انتخاب اوقات فراغت شما را بسیار کمی در حالی که انتخاب می شود کوشا که در آن شما در واقع انجام کارها هر روز, شما را, رضایت, به معنی موفقیت و رضایت شما دنبال آن هستید. آن را واقعا به نظر می رسد مانند یک بدون ذهن و بسیار خوشحال به من.

به عنوان شما می توانید تصور کنید, اوقات فراغت را در حسرت شکست و دیگری بسیار کمی. همه که وزن آن تن در پایان در حالی که الهام گرفته از فعالیت از سوی دیگر به ارمغان می آورد تمام مزایای مثبت مورد نظر شما و هزینه های بسیار کمی در شرایط روزانه تلاش و نظم و انضباط. بلندگو انگیزشی راهنمای شما برای انتخاب الهام گرفته از فعالیت; باقی می ماند متعهد به موفقیت شما و یک دنیا احتمال فراوان باز می شود تا به شما.

[ad_2]