تعلیق یک هفته ای اجرای طرح ترافیک در شهر تهران

[ad_1]

پیشنهاد ستاد استانی مقابله با کرونای تهران از سوی کمیته اجتماعی-امنیتی مطرح و مقرر شد اجرای طرح ترافیک در شهر تهران به مدت یک هفته تعلیق شود.

[ad_2]

Source link