“تعریف و احساس موفق” (البته تعریف شما از موفقیت)

[ad_1]

فرمول موفقیت

برندگان در این زندگی دانستن قواعد بازی و برنامه. آیا شما به دنبال برای التیام یک رابطه یک کار جدید از دست دادن وزن و یا پیدا کردن صلح درونی در نظر گرفتن این ویژگی است که به افرادی که موفق شوند.

داستان:

یک پسر جوان بود و با پدرش در یک شیرین /فروشگاه آب نبات. سر در گم در همه کالا را در پیشنهاد او فشرده بینی خود را در کابینه شیشه و شگفت زده در انتخاب در ارائه”. خیلی زود انبار دار پرسید: این پسر به “رسیدن به کوزه و آنچه را که او می خواست” ویژه درمان در انبار دار. چشم گسترده ای او باقی مانده است حرکت و لال! “رفتن پسر حفاری در و را انتخاب کنید” اما پسر همچنان بی حرکت دوباره. خجالت پدر رسیده و در زمان یک تعداد انگشت شماری داد و آن را به انبار دار برای بسته بندی. پس از نشان دادن قدردانی خود را از پدر و مادر سفر به خانه. “پسر چرا شما را آب نبات در ارائه زمانی که خواسته به انجام این کار”? پسر نگاه کرد پدرش را در چشم و پاسخ داد: “از آنجا که دست خود را بزرگتر از معدن پدر”.

همه بیش از حد اغلب ما با گزینه های در دسترس به ما در زندگی با مرتب کردن بر اساس همان حیرت و بی میلی. به انتخاب درست ما باید برای رسیدن به آب نبات شیشه و اعتماد است که دست ما ممکن است به عنوان بزرگ به عنوان پدر ما در دست, اما این یک شروع است.

چشم انداز:

قهرمانان دریافت آنچه آنها می خواهند چون می دانند که آنها چه می خواهند.

آنها یک چشم انداز است که آنها را نگه می دارد با انگیزه و کارآمد در مسیر. آنها آن را ببینید آن را احساس و تجربه آن را در ذهن و قلب.

چه موفقیت برای شما دارد ؟ شما نمی توانید وجود دارد بدون دانستن آنچه در آن احساس می کند و به نظر می رسد.

استراتژی:

افرادی که به طور مداوم پیروزی روشن و متفکر استراتژی است.

آنها می دانند که آنچه آنها نیاز دارید و زمانی که آنها نیاز به آن را انجام دهد.

آنها نوشتن آن را به طوری که آنها ماندن در دوره و جلوگیری از هر گونه جایگزین می کند که آنها را نزدیک تر به خط پایان برسد.

شور:

آیا شما هیجان زده به در صبح ؟ مردم با شور و شوق هستند و آنها انرژی مورد آنچه انجام می دهند.

شما نیاز به زندگی می کنند و نفس کشیدن آنچه در آن است که شما می خواهید, و, عاشقانه, سرمایه گذاری در هر دو سفر و هدف.

حقیقت:

افرادی که به طور مداوم برنده اند هیچ جایی در زندگی خود را برای انکار فانتزی یا تخیلی.

آنها انتقاد به جای خود اغفال و آنها را نگه دارید خود را به بالا اما واقع بینانه استاندارد. آنها در برخورد با حقیقت از آنجایی که آنها تشخیص دهند که هیچ چیز دیگری را به چشم انداز خود را قابل حصول است.

انعطاف پذیری:

زندگی یک موفقیت نیست-تنها سفر. حتی بهترین برنامه گذاشته گاهی اوقات باید تغییر یافته و تغییر کرده است.

باز به ورودی و در نظر گرفتن هر گونه بالقوه جایگزین مناسب. مایل به اشتباه و مایل به بیش از شروع.

خطر:

افرادی که به طور مداوم برنده شدن در حال حاضر به خارج از منطقه راحتی خود را کنید و سعی کنید چیزهای جدید.

مایل به شیرجه رفتن به ناشناخته ها در صورت لزوم و ترک سعی و آزمایش (که منطقه راحتی ما) سازمان ملل متحد-به چالش کشیده و آشنا وجود به منظور رشد بیشتر. (پدران دست در حال بزرگتر از معدن)

شبکه:

خودتان را احاطه کرده با یک گروه از مردم که می خواهند شما را به موفقیت.

آنها را با شما حرکت می کند به سمت هدف خود. را انتخاب کنید و پیوند با افرادی که مهارت و استعداد و توانایی های که شما نمی. برندگان و دریافت توسط بخشی از مردم دیگر هسته ای شدند.

عمل:

آن را انجام دهد! افرادی که موفق نیست فقط نشستن و فکر می کنم در مورد آنچه آنها می خواهند به انجام است.

آنها را معنی دار و هدفمند جهت عمل به طور مداوم و مداوم. در هر مرحله آنها را قرار می دهد آنها را به سمت نتیجه آنها دنبال آن هستید.

اولویت:

افرادی که سازگار برندگان مدیریت چالش های خود را در سلسله مراتبی مد.

آنها متعهد به مدیریت زمان خود را در چنین راهی است که اجازه نمی دهد آنها را به صرف زمان سنگ زنی همراه در اولویت شماره دو یا سه اگر اولویت شماره یک نیاز به توجه خود را.

خود مدیریت:

افرادی که به طور مداوم برنده آگاهانه و تیز مراقبت از خود را به عنوان افراد است.

آنها مهم ترین منابع آنها در دستیابی به اهداف خود. آنها به طور فعال خود را مدیریت روانی و جسمی سلامت روحی و معنوی.

ضرب المثل قدیمی “موفق به برنامه = برنامه ریزی برای شکست” حلقه بنابراین درست در هر منطقه از زندگی است. موفقیت پشتکار خود را به عنوان راهنمای. شاید تنها مهم ترین عامل در موفقیت افراد در زندگی خود نظم و انضباط. رعایت زندگی روزمره فردی و شما می توانید به سرعت تعیین احتمالی خود را نتیجه. در کتاب هفت گام برای توانمندسازی من رئوس مطالب راز موفقیت در زندگی روزمره و یا عادات.

تمام اطلاعات در جهان آغاز خواهد شد هر چیزی. حتی یک لغت با تعریف آن در کلمات نمی شروع گفتگو. همه ایده های من در این صفحات نمی خواهد شروع رویاهای خود را, اما آنها به شما انگیزه برای عمل است.

[ad_2]