تعریف موقعیت شما: ارزش اخلاق و رهبری

[ad_1]

برخی آن را با پوشیدن یک’s قلب در آستین; دیگران آن را با پوشیدن احساسات خود را. اگر این بحث این است که از ارزش ها و اخلاق رهبران باید آنها را می پوشند آشکارا به طور مداوم تشویق, مشاوره و مربیگری دیگران را به عمل در ارزش و مبتنی بر استانداردهای اخلاقی رهبر بیان. ارزش ها و اخلاق وجود داشته باشد در یک فلسفی عرصه و اغلب به اشتباه به عنوان همان. ارزش توضیح است که که شما چیزی است که شما هنگامی که. اخلاق نشان می دهد ارزش از طریق رفتار است. این مقاله طول می کشد موقعیت که ارزش وجود داشته باشد در یک هواپیما بالاتر از اخلاق است.

دکتر Gyertson6 سهام بینش در ارزش و اخلاق منابع. او می گوید در طول توسعه انسانی وجود دارد, اجتماعی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار در خانواده و قبیله. در زمان پیش از تاریخ این ارزش ها به معنای بقا و خانواده. بررسی ارزش حال توسعه ارائه می دهد بسیار متفاوتی از خانواده و قبیله. خانواده هسته ای در حال حاضر و اتصال به خانواده گسترده است که اغلب محدود به جولای پیک نیک خانواده. قبیله جامعه چند وجهی است مردم محله قبایل کار قبایل اجتماعی قبایل و دیگران. حرکت آنها در میان قبایل و رفتار متفاوت در تنظیمات مختلف. در حالی که ارزش های اصلی باقی می ماند و رفتارهای شیفت زمانی که در حال حرکت در میان گروه. تعامل در کار گروه یک مثال است. در نظر گرفتن یک گروه از مديران دانشگاه کار برای برآوردن نیازها و خواسته های متقاضیان و دانش آموزان است. مدیران کار برای قرار دادن متقاضیان و دانشجویان در سهولت به عنوان آنها را وارد کنید کلاس. دانشکده کار با دانش آموزان سخنرانی و تسهیل به رشد دانش آموزان. دانش آموز همان فرد است و در عین حال در تعامل با عناصر مختلف دانشگاه.

ارزش معاملات با ارزش ابزار, اخلاقی, فضیلت, زیبایی شناسی و ممکن است منحصر به فرد و یا جمعی ، ارزش ها در هسته از آنچه که یک فرد معتقد است. در ژوئن سال 2006 مقاله در ایالات متحده آمریکا امروز, Colorado Rockies پارچ Jason جنینگز می گوید خبرنگار که بازیکنان برای توپ باشگاه شنیدن ارزش شخصیت و زندگی خوب از بالای سازمان تمام راه را به پایین. در اتاق قفل یکی نیست دیدن تصاویر مستهجن و یا مجلات. وجود دارد, مجلات ورزشی, مسابقه و ماشین, مجله و برجسته دیده می شود در سراسر اتاق قفل هستند و کتاب مقدس. این توپ باشگاه معتقد به ارزش های مسیحی و مسیحی رفتار اخلاقی. یک فن می گوید از نه شنیدن زباله معمول صحبت کردن و یا بازیکن showboating در میان اعضای رشته کوه های راکی. رهبری در رشته کوه های راکی سازمان را فراهم می کند شواهدی از انتظار رفتار در محل باشگاه وانجمن در زمین بازی و در میان بازیکنان تیم های دیگر. رشته کوه های راکی نیست “winningest” تیم در لیگ اصلی بیس بال; اما آنها نمایش در نزدیکی بالاترین رفتاری اخلاق.

اخلاق می آید از یونانی ethikos معنی ناشی از عادت است. اخلاق یک مطالعه یک مطالعه که در آن ما کشف چیزهایی که به عنوان درست یا غلط و یا درست و نادرست بر اساس چگونه ما چیزهایی می دانیم. بنابراین اخلاق ظاهری تجلی این اقدام از یک باور است.

ارزش در مقابل اخلاق

ارزش ها و اخلاق وجود ندارد و به طور جداگانه از هر یک از دیگر. اما آنها ممکن است متفاوت در طول زمان است. یک کودک’s ارزش رشد از ارزش های پدر و مادر. یک کودک’s رفتار اخلاقی توسعه از مشاهده آنچه پدر و مادر انجام دهد. اعتماد به پدر و مادر’ رشد می کند به عنوان یک کودک می بیند پدر و مادر خود را اطاعت خود و باورها (values) از طریق اخلاق خود (آنچه انجام می دهند) به طور مداوم. آن است که یک رهبر’s مسئولیت به یک سازمان کارگران و او – و او خود را کمتر انجام دهد. پیروان یک رهبر را سست اعتماد به سرعت اگر آنها شاهد نگرش ها و رفتارهایی که با هم مطابقت ندارند ابراز استانداردهای اخلاقی و ارزش ها.

ارزش ها باید شناسایی و یا تجسم که یک رهبر است. ارزش این پایگاه که بر اساس آن رهبران را به قضاوت در مورد آنچه مهم است. اخلاق شناسایی یک رهبر’s قطب نمای اخلاقی رهبر’s درک خوب و درست است. اخلاق مجموعه ای از اصول اخلاقی.

رهبران باید متعهد به ارزش های شخصی و ارزشهای سازمانی به دنبال تناسب بین هر دو. علاوه بر این رهبران باید آشکار ارزش در راه است که برگ های ناظر به طور کامل آگاه از رهبر’s تعهد است.

یک رهبر مطالعات جامعه است که در آن یک سازمان وجود دارد به دانستن آنچه که به ارزش های جامعه. یکی دیگر از توجه است رفتار اخلاقی است که برگ یک رهبر سوال که آیا جامعه در عمل به آن معتقد است. این مشاهدات از آنچه در یک جامعه معتقد است و چگونه آن را رفتار می گوید یک رهبر در حوزه نظم هنجاری در درون یک جامعه است. اما رهبران سازمانی باید کار بر روی یک هواپیما بالاتر.

یک نظر برای رهبر معاینه هنگام ایجاد یک کد اخلاق این است که اخلاق و ارزش مناسب نیست شسته و رفته طبقه بندی به تخصص مناطق. ملیسا Ingwersen1 از جی پی مورگان چیس بانک پشتیبانی از بنیاد اخلاق در خانه و مدرسه قبل از استفاده از آنها را به کسب و کار. او می گوید: JPMorgan Chase نمی خواهید به آن را سازش بانک ها و یا بانک با انجام کسب و کار با مشکوک مشتریان. بنابراین, جی پی مورگان چیس انتخاب مشتریان با دقت و تلاش خود را برای حفظ شهرت و اعتبار از مشتریان خود را.

چه مثال بالا به ما بگویید که در مورد ارزش ها و اخلاق در یک سازمان ؟ برای تعقیب بانک ارزش صداقت است و صداقت و شخصیت سازی از مشتریان با انتخاب مشتریان که دارای ارزش های مشابه به عنوان بانک. چیس بانک سازش نیست ارزش های اصلی خود را به خاطر به دست آوردن کسب و کار. نمایی دیگر از این ارائه شده توسط برندا Joyner, et al2 یک حس مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR). CSR شامل عناصر مانند اقتصادی, حقوقی, فعالیت های اختیاری و اخلاق. او می گوید این وجود در آنچه ارزش است.

استاندارد کار – ارزش ها و اخلاق

اظهار داشت بالاتر از اخلاق است که صفحه نمایش به بیرون از ارزش ها. در برخی از سازمان های رهبران محتوا به پذیرش اخلاق و مسئولیت به سهامداران است. اگر چه این به طور کلی پذیرفته شده رفتار در رونق اقتصادی سال بیشترین طول عمر کسب و کار می دانیم که خط پایین این است که یک اخلاقی نمادین راه برای تعامل با.

جوینر, et al, مربوط, کار پآین (1994). در این تلاش آنها برای قرار دادن یک مقدار در زیر نامه ای از قانون در مقابل پس روح قانون است. در حالی که اطاعت از نامه ای از قانون است و از نظر قانونی و اخلاقی درست به دنبال ارزش بالاتر به اطاعت از روح قانون سوق رهبر به افزایش اعتماد و کاهش بدبینی در نهایت با اضافه کردن ارزش اخلاقی استاندارد است. اخلاقی استاندارد است که یک رهبر و سازمان’s یکپارچگی استراتژی و ارزش ها اعتقادات هسته رانندگی استراتژی.

ری Coye3 نوشتن در سال 1986 دیدم نیاز به افتراق ارزش ها و اخلاق است. در نظر او هیچ ارزش برای یک سازمان جدا از جمعی ارزش از رهبران و اعضای. او فراهم می کند یک تعریف از ارزش ها به عنوان “… serv(ing) به عنوان مقامات در نام آن انتخاب شده و اقدام گرفته شده است.” در عمق بیشتر این 1986 تعریف است که یکی بر اساس نگرش غالب نسبت به ارزش ها و اخلاق در نظر گرفته صحیح – در آن زمان (Coye, 1986)

• یک ارزش است که آزادانه انتخاب پس از بررسی جوانب و عواقب

• علنا تصریح گرامی و باارزش

• الگوی عمل است که مداوم و مکرر

نتيجه گيری

ارزش وجود داشته باشد در هسته طبیعت ما; آنها ما باور اصلی سیستم. اخلاق و رفتار ما نشان می دهد ارزش های ما در یک محیط. اگر ما می گویند که ما گرامی (ارزش) فرزندان ما اما رفتار abusively ارزش و رفتار اخلاقی ناهمخوان هستند. در نقش رهبری همان درست است از نگرش ما نسبت به کارگران است. تاریخ اخیر سازمانی شکست می افزاید: به دانش مشترک چگونه شخصی حرص و طمع بیش از بیان ارزشهای سازمانی خراب کردن کسب و کار و بدتر ایمان کارگران در کسب و کار و رهبران.

همه سازمان ها رشته کوه های راکی کلرادو بیس بال باشگاه اما روند شروع یک فرد و یک سازمان در یک زمان. گذارنده روند.

با این نسخهها کار ذکر شده

1. Nightengale, B. (2006 ژوئن 1). Shooting x pour une antillaise’s رشته کوه های راکی به دنبال احیای در دو سطح. ایالات متحده آمریکا امروز. برگرفته 20 سپتامبر 2006 از [http://www.usatoday.com/sports/baseball/nl/rockies/2006-05-30-rockies-cover_x.htm].

2. طبخ, J. R. مصاحبه: ملیسا Ingwersen مرکزی آه جمهور, جی پی مورگان چیس بانک NA. اخلاقی رهبری شورای اخلاق در اقتصاد (1,1)

3. جوینر, B. E., Payne, D. & Raiborn, C. A. (2002, آوریل). ساختمان ارزش های اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکت ها به توسعه سازمان است. نشریه توسعه کارآفرینی(7,1), pg. 113.

4. Coye, R. (1986 فوریه) فرد ارزش ها و اخلاق کسب و کار. مجله اخلاق کسب و کار (5,1), pg. 45.

5. واتسون, S. (2006). ارزش های شخصی در کسب و کار: چگونه کسب و کار موفق زیر بنای موفقیت خود را با ارزش های روشن. برگرفته 20 سپتامبر 2006 از [http://www.summitconsultants.co.uk/news-detail.asp?fldNewsArticles_ID=126].

6. Gyertson, D. J. (2006). اخلاقی میباشد. ارائه در دانشگاه نایب السلطنه DSL اقامت سپتامبر 13 به 22, 2006

[ad_2]