تعداد مبتلایان به کرونا به مرز ۱۳ و نیم میلیون نفر رسید/ مرگ ۱۴۰ هزار نفر در آمریکا

[ad_1]

تعداد مبتلایان به کرونا به مرز ۱۳ و نیم میلیون نفر رسید/ مرگ ۱۴۰ هزار نفر در آمریکا

[ad_2]

Source link