تصاویر میکروسکوپی از حضور ویروس کرونا روی ماسک‌ها (فیلم)

[ad_1]

به علت وجود ویروس های زیادی که به هنگام استفاده روی ماسک قرار می گیرند، بهتر است بعد از استفاده از ماسک حتما آن را دور بیندازیم.

[ad_2]

Source link