ترک نیست – نیاز به موفقیت پشتکار

[ad_1]

اکثریت شخصی موفقیت در زندگی هستند که معمولا تنها پس از فرد تعیین نمی دهد تا زمانی که آنها تجربه شکست اشتباهات و یا چالش. هرگز فراموش نکنید که موفقیت نیاز به پشتکار و موفقیت همراه با تعریق و رویاهای متوجه مستلزم تلاش مداوم. به ندرت موفقیت یک رویداد – اغلب توسط بسیاری از حوادث کوچک و تلاش گهگاه قطع شده توسط مجموعه پشت و موقت شکست. پیروزی به دست آورد و رویاهای تحقق اهداف به دست آورد بالقوه رسیده است و موفقیت به دست آمده است تنها توسط کسانی که نه دلسرد توسط لازم و اجتناب ناپذیر شکست است که در امتداد مسیر موفقیت. این است که این شکست بلوک های جاده و چالش هایی که باعث شود دیگران به ترک و فرد موفق به استقامت.

ژاپنی ها ضرب المثل از ‘سقوط هفت بار ایستادن هشت’ نباید تفسیر به نشان می دهد که پیروزی و موفقیت خواهد بود که در هشتم زمان شما دریافت می کنید تا پس از شما می گیرند (یا شکست). این است راز بزرگ است که تمام افراد موفق می تواند توافق – که در تعقیب هدف خود را و رویای آنها نه تنها سقوط و شکست چندین بار اما آنها نیز هرگز نمی دانستند که آیا یا نه موفقیت در اطراف گوشه بعدی. اما آنها همچنان به آنها به طور مداوم ادامه داشت و آنها همیشه امیدوار و قرار دادن در تلاش لازم است که در اطراف بعدی خم جایزه خواهد بود – و اگر آن را نگهداری آنها رفتن!

هرگز در رویاهای خود را! هرگز به صدای ترس و شک نیست که فریاد همه از ذهن ما است. هرگز قربانی به فرهنگ غالب از متوسط بودن و سهولت از حد وسط. هرگز فراموش نکنید که موفقیت نیاز به نه تنها تلاش اما تلاش مستمر. همیشه به یاد داشته باشید که آن دسته از افراد که متوجه اهداف و رویاهای خود را انجام شده و موفقیت در زندگی در اصل آغاز شده و در همان وضعیت شما در آنها ندارد زمان یا دانش بیشتر نداشت پول آنها بیش از حد به حال دیگران شک و انتقاد از آنها تا به حال برای شروع در پایین و کار راه خود را تا آنها نیز ترس از شکست و آنها قطعا وسوسه به ترک چند بار در طول سفر. اما آنها هرگز داد! این است که این افرادی که بهگزارش که تمایل اعتقاد به تلاش و پشتکار بسیار مهم در دستیابی به اهداف خود از هر مقدار از دانش و استعداد و توانایی و یا حتی پول است. آنها موفقیت های به دست آمده چرا که آنها حاضر به ترک!

[ad_2]