ترکیه طرح خانه – همه شما نیاز به دانستن قبل از تصمیم گیری در ترکیه خانه

[ad_1]

بنابراین شما شده اند افزایش چند جوجه بوقلمون در حیاط خلوت برای خود و خانواده خود را مصرف. در حال حاضر شما می خواهید خود را به ترکیه پروژه به سطح بعدی و جمع آوری بیش از آنچه نیاز خانواده خود را. چه چیزی شما را در حال حاضر ؟ دقیقا چگونه شما مقیاس ، اولین چیزی که شما باید به طور جدی فکر می کنم در مورد چگونه به آمده تا با ترکیه طرح خانه.

از این نقطه, شما باید آماده به اتاق را برای بزرگسالان بوقلمون هر دو مردان و زنان و ارائه آنها را با یک محیط است که منجر به تولید مثل و پرورش نوزادان خود را. اگر شما شده اند به ترکیه poult-بالا بردن شما را به سطح بعدی پیدا کنید آسان تر است وجود دارد مقدار زیادی از تفاوت از آنچه شما در حال حاضر در حال انجام است.

تصمیم گیری در بهترین ترکیه خانه طرح یک عامل مهم در موفقیت خود را در ترکیه بالا بردن پروژه. اکثر ترکیه طرح خانه خواهد شد که مقررات مربوط به لامپ گرما که به تنظیم درجه حرارت در پرورش فضا. اگر شما به دنبال چند برنامه آن است که توصیه می شود که شما یکی را انتخاب کنید که مقیاس پذیر است. به این ترتیب شما می توانید مقیاس آن را باید به شما تصمیم می گیرید که شما می خواهید بیشتر در بوقلمون یا مقیاس آن را اگر شما می خواهید به کوچک سهام خود را.

ترکیه طرح خانه به طور معمول با یک لیست دقیق از مواد است که شما نیاز دارید. برای بهترین نتایج چوب به لیست مواد مگر اینکه شما می توانید آگاه تغییرات به این طرح است. برای مثال خرید طول مورد نیاز از چوب و همچنین تعداد مورد نیاز از متر از مشهد حصار سیم. سقف چیزی است که شما می توانید انعطاف پذیری ، شما تقریبا می توانید با استفاده از هر گونه مواد از انتخاب شما برای سقف به عنوان طولانی به عنوان آن را فراهم می کند حفاظت برای بوقلمون در برابر قرار گرفتن در معرض عناصر.

در نهایت معمولی ترکیه طرح خانه نیز باید زمینه را برای مردان و زنان به نژاد است. پرورش فضا باید به اندازه کافی راحت به جای بوقلمون برای هفته دوره پرورش. پس از دوره پرورش این زنان نیاز به یک جعبه تودرتو برای ذخیره کردن تخم مرغ خود را در. جعبه تودرتو باید به اندازه کافی بزرگ را به جا تودرتو بوقلمون و همچنین به عنوان کوچک به اندازه کافی برای محافظت از تخم مرغ به عنوان آنها گذاشته یکی در هر روز. این به طور معمول یک هفته طول می کشد برای پر کردن جعبه تودرتو با تخم مرغ. پس از یک هفته از تخم مرغ شما باید این گزینه را به تخم مرغ ها را دور به جوجه کشی آنها و یا آنها را ترک وجود دارد برای مادران خود را به گرم تا زمانی که تخم.

[ad_2]