ترامپ: مانعی برای دیدار با ایرانی‌ها و حل موضوع تحریم‌ها ندارم

[ad_1]

ترامپ: مانعی برای دیدار با ایرانی‌ها و حل موضوع تحریم‌ها ندارم

[ad_2]

Source link