ترامپ: اعتراضات به من ربطی ندارد؛آنها رای دهندگان من نیستند!

[ad_1]

مشاوران رئیس جمهوری آمریکا ظاهرا توصیه‌های متفاوتی را در خصوص نحوه برخورد با اعتراضات سراسری علیه نژادپرستی و خشونت پلیس که پس از مرگ جورج فلوید به راه افتاده است، پیشنهاد می‌کنند.

[ad_2]

Source link