تجمع کارکنان طرح تحول سلامت مقابل استانداری خوزستان (فیلم)

[ad_1]

مطالبات تجمع کنندگان، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت منظم حقوق، تبدیل وضعیت و حذف شرکت های پیمانکاری عنوان شده است.

[ad_2]

Source link