تجربه تدریس شیمی در دوران کرونا

در این برگهها به مواردی زیرا شماره و تاریخ برگزاری آزمون به مراد تأکید بر استمرار و دفعات آزمونها، مدتزمان آزمون، طرز بارمبندی و نیز روش و چگونگی اعلام نتیجه های آن اشاره شده است. انتشارات بینالمللی گاج نیز از همین دارای بی خبر نبوده و به همین خواسته آغاز به ساخت مجموعههای آموزشی «مخ» نموده است. زمانی که مدرس حالت کنونی و مقصد را دقیقا به جهت فراگیران تشریح نماید، اقتدار یادگیری آن‌ها ارتقا می یابد، لذا در شروع هر مبحث خوبتر است هدف ها و نکته ها تدریس خصوصی شیمی در شهریار مهم ذکر شود. استاد کاردان گویش عربی درمقطع دبیرستان، کنکور و دانشگاه .دکترای گویش و ادبیات عربی از دانش گاه خوارزمی. دانش آموخته ی کالج فرهنگیان هستم و آموزگار رسمی آموزش و رویش می باشم. شیمی یکی از از دروس دوچندان اهمیت برای علم آموزان در فن ریاضی و فیزیک می باشد. والت کریستال شیشهای حساس خلوص بالا ایجاد کرده که یکی از از مشخصات ظاهری آن رنگ آبی است. هیدروفلوئوریک اسید به علت ویژگیهای شیمیایی نامعمول زیاد پرکاربرد میباشد و در هر آزمایشگاه شیمی پیدا میشود. از طرفی دیگر کنترل میزان تقریبا زیادی از این ماده منفجره انقطاع دشوار میباشد مثلاً در ترقهها از مقدار خیلی پاره ای فولمینات نقره استعمال میشود. در یکی از سکانسهای بریکینگ بد هنگامی آزمایشگاه سیار ایجاد شیشه در بیابان برپا شده، والت توسط دو گانگستر تهدید می‌گردد و برای این‌که از شرشان خلاص شود از یک واکنش شیمیایی برای ایجاد گاز سمی به کارگیری میکند. در یکی دیگر از سکانسهای بیابانی بریکینگ بد، جسی و والت مشغول پخت شیشه میباشند که متوجه می گردند باتری خودرو کار نمی کند. والت اساسی مقدار متعددی شیشه به دفتر کار او می رود و سفارش کریستالهای بیشتری میدهد البته اصرار دارااست دستمزدش فوراً پرداخت شود البته کیسهای که اهمیت خویش آورده شیشه نمی باشد بلکه ماده منفجرهای به نام فولمینات جیوه هست که یک قطعه از آن کل محل کار توکو را بر روی هوا میبرد. ناخالصیهای موجود در مواد معدنی منجر رنگی شدن آن‌ها می‌گردد مثلاً کوارتز نیز میتواند صورتی به حیث برسد که به آن «رز کوارتز» میگویند و نیز میتواند بنفش باشد که به «آمیتیست» دارای شهرت است؛ براین اساس علت رنگی شدن کریستال نتیجه جذب نور توسط الکترونهای سازنده آن است و ویژگی خاصی برای تشخیص خلوص ماده نیست.