تاکر 48؛ از خودروی تولید محدود خاص تا رویای ناکام یک مهندس آینده نگر! (+تصاویر)

[ad_1]

جالب آنکه در 17 ایالت آمریکا قوانینی در رابطه با ممنوعیت “وجود بیش از 2 چراغ اصلی جلو” در اتومبیل وجود داشت و به همین دلیل پرستون یک کاور برای استفاده از تاکر 48 در این ایالت ها همراه خودروی خود ارائه کرد.

[ad_2]

Source link