بولتون: ترامپ می‌خواهد به توافق بهتری با ایران برسد، اما نمی‌تواند

[ad_1]

بولتون: ترامپ می‌خواهد به توافق بهتری با ایران برسد، اما نمی‌تواند

[ad_2]

Source link