به آب انداختن تندیس کریستوف کلمب توسط معترضان آمریکایی (فیلم)

[ad_1]

کریستوف کلمب متهم به برده داری و نسل کشی بومیان آمریکاست.

[ad_2]

Source link