بهترین ESL واژگان شیوه های تدریس – اگر شما به متن ،

[ad_1]

آشنایی با واژگان جدید و یا یک متن جدید مهم است اندازه گیری از یک ESL علمی دانشجویی موفقیت است. قادر به دانستن یک کلمه معنی است که آنها نیاز به استفاده از آن را از طریق ارتباطی صلاحیت و یا با صحبت کردن ، گوش دادن و خواندن واژه های جدید در زمینه های مختلف است. تحقیقات نشان می دهد که بهترین راه برای یادگیری یک کلمه جدید است که از طریق کشف معنای کلمه.

پس چه معنا است ESL learners به دانستن یک کلمه در یک زبان مقصد?

دانستن یک کلمه در یک زبان هدف به معنی توانایی…

1. تشخیص آن در آن سخن گفته و یا فرم نوشته شده است.

2. به یاد بیاورید آن در خواهد شد.

3. آن را مربوط به مناسب شیء یا مفهوم است.

4. استفاده از آن را در محل مناسب شکل دستوری.

5. تلفظ آن را در یک راه را تشخیص.

6. در نوشتن – املا آن را به درستی.

7. استفاده از آن را با کلمات آن را به درستی می رود با – یعنی در صحیح collocation.

8. استفاده از آن را در سطح مناسب از تشریفات.

9. آگاه باشید از آن معانی و انجمن.

زمانی که معلمان در حال حاضر هدفمند واژگان در یک محتوای غنی از زمینه دانش آموزان می توانند عمل درک و استنباط فراتر از متن است. مختلف وجود دارد و راه های خلاق به معرفی واژگان مانند یک آهنگ داستان یک عکس و یا یک رپ شعار. هدف از یک زمینه است برای ایجاد نوعی از “قاب” در یک متن تایپ که در آن خواننده را تشویق به درک, تفسیر حس و رمزگشایی (یعنی چه هر صدا صدای” بود؟) و کشف واژگان جدید.

اگر وجود دارد هیچ متن و یا وجود ابهام, زمینه, دانش آموزان نمی خواهد که کانون و دانش برای فعال کردن دانش پس زمینه. آنها را ناگهان تبدیل به نا امید.

همچنین در نظر بگیرید این: نوع متن و متن شما استفاده خواهد شد و همچنین تعیین استراتژی و هدف خود را آموزش. اگر شما با استفاده از یک آهنگ به آموزش هدفمند واژگان با موضوع حیوانات در معرض خطر دانش آموزان خود را با استفاده از گوش دادن و خواندن مهارت به دنبال همراه با آهنگ.

در این زمینه نیز تعیین خواهد کرد که چگونه شما را پی در پی ترتیب بخش های مختلف درس خود را که “چسب” آن را با هم. با استفاده از یک تصویر به معرفی واژگان جدید است که فرم فعال از واژگان آموزش است که به طور طبیعی می تواند منجر به جدا واژگان تمرین.

ساختمان یک زمینه بسیار مهم است برای ایجاد انگیزه. من به یاد داشته باشید 8 درجه EFL (زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی) درس که من می خواستم به آموزش هدفمند واژگان که در ارتباط با نوع متن از “مجله است.” بنابراین من در واقع در آورده من پویان خاطرات از سال 1980 (من هنوز هم آن را داشته باشد!) و به عنوان خوانده شده به آنها را قطعه از این مجله به عنوان یک سرب در. من تا به حال 38 جفت چشم چسب به من و شما می توانید از گوش یک قطره پین که در کلاس درس! نه تنها این کمک شخصی من درس اما دانشجویان نیز درک و تفسیر است که آنها خواهد بود خواندن نمونه های دیگری از مجله نوشتن.

پس چه می تواند ما را در مورد آموزش لغات و یا معرفی یک متن ؟ بیشتر به طور کلی از تمام آموزشی ملاحظات قبل از انتظار دانشجویان برای درک یک متن جدید یا تمرین واژگان جدید است که ارائه یک چارچوب. زمینه همچنین می توان با افزایش ارتباط دانش آموزان هر چیزی را با چیزی خوانده آنها سخن گفته اند و یا به گوش.

[ad_2]