بهترین سریال های خارجی از نظر بینندگان [ آپدیت 2022 ]

این سریال دربارهی مسافری مرموز دارای ماشین دوران منحصر خویش به اسم پزشک (The Doctor) است. همین سریال ما را به فکر فرو میبرد که گاهی از یک طرف افتادن به چی معنی می باشد و چه تاثیری می تواند بر دیگران بگذارد. کیانوش عیاری تابوی حضور و اسم بردن از بازرگان را در همین سریال ایرانی ناکامی چه این‌که پیش از آن هیچجا نام و نشانی از او ندیده بودیم. مهم اعتنا به فراوانی انواع سریال ایرانی، از دو ژانر دوست داستنی آغاز خواهیم کرد و آنگاه انواع سریالها را از دیرباز تا جدید را تحلیل کرده و در اخیر به بهترینهای سریال اهل ایران در سال ۹۸ خوا‌هیم رسید. ولی از در بین سریالهایی که از قدیم تا به امروز پخش شده، یک سری سریال اهل ایران خاص وجود دارد که تقریبا تمام مردمان بر عالی بودن آنان حادثه لحاظ دارند. حضور بازیگران زن هم در نقش پلیس و هم در نقش خلاف‌کار از جمله پیشرفتهایی بود که به عامل تلاشهای او در بقیه سریال اهل ایران شاهدش بودیم. داستان شلیک آخری درباره سرگرد کلانی بود که نقش آن را داریوش تمدن ایفا میکرد؛ او توانست جدیت، استواری شخصیت و چالشهای یک سرگرد را به لطف نشان دهد. مهدی فخیمزاده توانست تابوهای متعددی در همین ژانر را بشکند. در این ژانر او‌لین کارگردانی که نامش به ذهن میرسد مهدی فخیمزاده است. محسن شاهمحمدی یکی از از بهترین کارگردانان سریالهای پلیسی و معمایی می باشد که در دهههای ۶۰، ۷۰ و ۸۰ سریالهایی متعددی را برای تلویزیون ساخت. اتفاقی که در دهه آخر کاهش شاهد آن بودیم و احتمالا یک عدد از دلایل باخت گونه های سریالهای پلیسی در همین آخرها همین بوده است؛ فاصله زیادی بین شخصیتهای واقعی پلیس ایران و چهرههای فانتزی که از آن‌ها به مخاطب نشان میدهند، وجود دارد.