بلژیک پرونده ۴ ایرانی را به «دادگاه کیفری» ارجاع داد

[ad_1]

دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی – ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.

[ad_2]

Source link