بسکتبال پرتاب آزاد تیراندازی

[ad_1]

موفق پرتاب آزاد تیراندازی نیاز به اعتماد به نفس صدا مکانیک یک روال آرامش ریتم و غلظت. روال آرامش و ریتم کمک به تمرکز و اعتماد به نفس.

اعتماد به نفس

مثبت فکر می کنم. شما همیشه شوت از همان محل بر روی خط. هیچ کس امنیت شما. سبد خرید بزرگ است. سه و نیم توپ مناسب می تواند در لبه. با اعتماد به نفس و صدا مکانیک – شما نمی توانید از دست.

ایستاده چند پا پشت خط پرتاب آزاد تا این مقام دست شما توپ. شما خواهد ماند آرامش بیشتری وجود دارد. اگر شما از شنیدن اظهارات منفی از جمعیت و یا خود را تشخیص افکار منفی آنها را قطع با کلمه متوقف شود. یک نفس عمیق بکشید و اجازه دهید از افکار منفی به شما به عنوان بازدم. جایگزینی آنها را با یک مثبت بیانیه تاکید مانند من یک تیرانداز! چیزی جز خالص! و یا تعداد آن!

روال

توسعه یک صدا روال رایگان خود را پرتاب.. یک روال آرامش شما کمک می کند تمرکز و شلیک با ریتم. مهم ترین استفاده از یک روال خود را افزایش اعتماد به نفس. این روال می تواند شامل دریبل مجموعه ای از تعداد بار چک کردن یک یا دو مکانیک با استفاده از تجسم به تمرین پرتاب آزاد ذهنی فقط قبل از عکسبرداری آن و در نظر گرفتن یک نفس عمیق برای استراحت. اتخاذ یک صدا روال و ماندن با آن را یک اشتباه را کپی fads و یا بارها و بارها تغییر روال خود را.

در اینجا یک نمونه معمول است که شما می توانید تنظیم کنید برای شما مناسب است. هنگامی که شما در دریافت توپ در موقعیت های خاص به خط تا توپ (نه سر خود را) با وسط سبد خرید. با استفاده از دندانه کوچک را در کف را دقیقا در وسط خط پرتاب آزاد که نشانه رایگان پرتاب دایره. مجموعه تیراندازی خود را پا کمی خارج از این مارک تا پوشش توپ به وسط سبد خرید.

اکثر بازیکنان با استفاده از یک دست برای پرتاب آزاد در نظر گرفتن زمان برای کنترل هر یک از پایه مکانیک: تعادل موقعیت دست و آرنج در تراز چشم (تمرکز) ریتم و دنبال کنید از طریق.

مجموعه ای در یک موضع متعادل. برخی از بازیکنان گزاف گویی توپ یک مقدار مشخصی از زمان برای کمک به آنها استراحت. هنگامی که شما گزاف گویی توپ خود را نگه دارید تیراندازی دست در بالا. این کمک می کند تا شما را به تیراندازی دست رو به سبد خرید زمانی که شما تنظیم بالا در موقعیت برای شلیک کنید. استفاده از آرام دست و خط تا انگشت اشاره خود را با شیر بر روی توپ. بعدی بررسی آرنج خود را در تراز. برخی از بازیکنان نمی باید انعطاف پذیری به دست رو به سبد خرید و آرنج. مهم تر آن است که خود را در تیراندازی صورت دست سبد از داشتن آرنج خود را در به طور کامل. اگر دست خود را تمایل به نوبه خود به سمت هنگامی که شما را به آرنج خود را در اجازه می دهد تا آرنج خود را به خارج کم است.

آرامش

یادگیری برای استراحت در هنگام عکسبرداری رایگان می اندازد. شما باید زمان بیشتری را به فکر می کنم با پرتاب آزاد از با عکس های دیگر. تلاش بیش از حد سخت ممکن است باعث بی فیزیکی یا عاطفی تنش است. استفاده از تنفس عمیق به آرامش ذهن و بدن خود را. برای یک پرتاب آزاد شما باید به خصوص استراحت شانه های خود را; یک نفس عمیق بکشید و اجازه دهید شانه های خود را رها و شل. همین کار را برای خود اسلحه دست و انگشتان. یادگیری برای استراحت به سایر نقاط بدن. کنترل تنفس و آرامش عضلات شما مفید باشد به خصوص در یک پرتاب آزاد معمول است.

غلظت

قبل از تیر اندازی, تجسم یک شوت موفق. تجسم درست قبل از شما شلیک می تواند به تولید بیشتر رایگان-جریان صاف مداوم ریتم و افزایش اعتماد به نفس. فقط قبل از تیراندازی تمرکز بر روی هدف خود را فقط بر روی جلو از لبه. نگه داشتن تمرکز خود را بر روی هدف به عنوان به شما شلیک.

ریتم

شروع به شات خود را بالا و پایین استفاده کنید و تا حرکت پاهای خود را برای ریتم به جای کاهش توپ برای ریتم. پایین و بالا حرکت پاهای خود را فراهم می کند و حرکت خود را به ضرب گلوله و به خصوص مفید است که تیراندازی در اواخر بازی هنگامی که پاهای خود را خسته می شوند. با شروع توپ بالا و با استفاده از پاهای خود را برای ریتم شما را کاهش دهد فرصتی برای خطا است که می تواند با پایین آوردن توپ.

شلیک پرتاب آزاد با صاف جریان آزاد ریتم. استفاده شخصی کلمات کلیدی برای کمک به ایجاد یک صاف متوالی ریتم برای پرتاب تیر اندازی. می گویند کلمات خود را در ریتم از شات خود را. برای مثال اگر شما کلمات ماشه هستند و از طریق خود لنگر کلمه است بله قرار داده و آنها را با هم – پاهای-طریق-بله! – در ریتم خود را با ضرب گلوله از شروع شات خود را تا زمانی که توپ منتشر شده است. با استفاده از شخصی کلمات کلیدی این راه ایجاد ریتم خود را افزایش مکانیک خود را و ایجاد اعتماد به نفس.

عمل مانند تیرانداز

مبالغه را دنبال کنید از طریق نگه داشتن چشم خود را بر روی هدف و تیراندازی خود را بازو تا توپ به سبد. نگه داشتن خود را دنبال کنید از طریق نه تنها خوب مکانیکی اما مهمتر از همه به شما نگاه و عمل مانند یک تیرانداز است.

خطای رایج

شما احساس می کنید زمان قبل و حين رایگان خود را پرتاب.

اصلاح

استفاده از تنفس عمیق به آرامش ذهن و بدن خود را. تنفس عمیق و بازدم به طور کامل. استراحت شانه های خود را و اجازه دادن به آنها را رها و شل. همین کار را برای خود اسلحه دست و انگشتان. یادگیری برای استراحت سایر نقاط بدن خود را به عنوان لازم است.

پرتاب آزاد دریل

1. روزانه و رایگان در پرتاب عمل

شلیک مجموعه ای از تعداد پرتاب آزاد در هر روز. تمرین مجموعه از 10 پرتاب آزاد پس از دیگر دریل. چرا که یک بازیکن به ندرت شاخه های بیش از دو پرتاب آزاد در یک ردیف در طول یک بازی در هنگام انجام این تمرین را هرگز بیش از دو پی در پی پرتاب آزاد بدون حرکت کردن خط.

تمرین تحت فشار است. استفاده از تخیل و رقابت در برابر خود را. برای مثال تصور کنید که زمان است و ساخت پرتاب آزاد را به نفع خود بازی. رکورد تعداد پرتاب آزاد شده از هر 100 تلاش است. به طور مداوم به چالش رکورد خود را. همین کار را با متوالی رایگان می اندازد.

اعتماد به نفس می شود. استفاده از اظهارات تاکید مثبت قبل از رفتن به خط و تجسم یک شوت موفق فقط قبل از عکسبرداری است. داشتن یک روال کمک می کند تا به ساخت اعتماد به نفس به صورت رایگان می اندازد. استفاده از تنفس عمیق و عضلانی تکنیک های تمدد اعصاب.

تمرکز. مرحله نهایی قبل از تیراندازی برای از بین بردن تمام حواس او را پرت و تمرکز بر روی سبد خرید. می گویند شخصی خود را به کلمات کلیدی در ریتم از شروع رایگان خود را پرتاب به انتشار توپ. اگر شما از دست, تجسم یک پرتاب آزاد موفق با فرم خوب دوباره گفت: کلمات کلیدی خود را.

شلیک 100 رایگان می اندازد. نمره خود را بر اساس تعداد کل پرتاب آزاد ساخته شده است. ثبت نمره خود را. همچنین رکورد بیشترین تعداد متوالی رایگان می اندازد. چالش رکورد خود را در هر زمان شما انجام مته.

2. چشم باز و بسته رایگان پرتاب تیر اندازی

ترکیب پرتاب آزاد عمل با چشمان بسته و رایگان در پرتاب عمل با چشمان باز نشان داده شده است که با تحقیقات به منظور بهبود عکسبرداری بیش از پرتاب آزاد عمل با چشمان باز به تنهایی. تیر اندازی با چشم بسته حذف چشم انداز خود را به عنوان غالب حس تشدید خود را به دیگر حواس به خصوص جنبشی حس (احساس حرکت بدن) و لمس است.

تجسم یک شوت موفق و تمرکز بر روی سبد بلافاصله قبل از بسته شدن چشم های خود را. شلیک یک پرتاب آزاد خود را با چشمان بسته.

شروع به تمرین تیراندازی 5 پرتاب آزاد خود را با چشم باز. باید یک شریک ارتجاعی هر شات و پیگیری که چگونه بسیاری از عکس های شما را از 5 و چگونه بسیاری از عکس های متوالی شما را.

پس از تیراندازی 5 پرتاب آزاد خود را با چشم باز شلیک 5 پرتاب آزاد خود را با چشمان بسته. باید یک شریک زندگی دوباره بجای اول برگشتن توپ و انتقادات و پیشنهادات شما در هر شات از جمله واکنش توپ بر روی لبه. با استفاده از این بازخورد و خود را جنبشی و لمسی حواس برای تنظیم شات خود را به عنوان لازم است.

تکمیل تمرین تیراندازی 5 پرتاب آزاد خود را با چشم باز. باید یک شریک ارتجاعی هر شات و پیگیری که چگونه بسیاری از عکس های شما را از 5 و چگونه بسیاری از عکس های متوالی شما را.

نمره خود را بر اساس تعداد کل پرتاب آزاد ساخته شده است. ثبت نمره خود را. همچنین رکورد بیشترین تعداد متوالی رایگان می اندازد. چالش رکورد خود را در هر زمان شما انجام مته.

[ad_2]