بروجردی خطاب به ترامپ: اگر حماقتی سر بزند پاسخی قوی تر از عین الاسد دریافت خواهید کرد

[ad_1]

بروجردی خطاب به ترامپ: اگر حماقتی سر بزند پاسخی قوی تر از عین الاسد دریافت خواهید کرد

[ad_2]

Source link