با توجه به ایمان راه رفتن ابراهیم-راز موفقیت خود را در زندگی

[ad_1]

آیا شما تمایل به این نوع ایمان است که ابراهیم تا به حال ؟ هر چند اعتقاد مسیحی بخواهد به راه رفتن در ایمان راه ابراهیم بود به طوری که برای لذت بردن از کمک و مداخلات خدا. اما بسیاری از مسیحیان هنوز هم با نحوه راه رفتن با ایمان. این مقاله با هدف نشان دادن اینکه چگونه ابراهیم رفت و با ایمان و پاسخ خود را.

(به عنوان آن نوشته شده است “من شما را پدر امتهای”)… و نه ضعف در ایمان او را در نظر نمی بدن خود را در حال حاضر مرده (از او در مورد یک صد سال) و deadness سارا رحم. او نه تبصره در وعده خدا از طریق بی ایمانی بود اما در تقویت ایمان به جلال خدا و به طور کامل متقاعد شده است که آنچه به او وعده داده بود او نیز قادر به انجام – رومیان 4:17-21 (NKJV).

کلام ،

آبراهام یک انسان مثل من و شما به دنیا آمد و از یک مرد و یک زن. او به طور خاص از افراد دیگر به دلیل انتخاب او به خدا اعتقاد دارند که او ساخته شده و کاملا اطاعت از دستورات خود را که آیا آن را حس به او است یا نه. او تصمیم گرفت برای قرار دادن خدا و کلمات او را بالاتر از هر چیز دیگر از جمله خود وعده داده اسحاق پسر. راه رفتن خود را با خدا بود و نوع رابطه خداوند می خواهد که با هر انسان; آبراهام به نام دوست خدا. آنها تا به حال یک رابطه نزدیک چنین است که خدا نمی تواند از بین ببرد سدوم و عموره و بدون گفتن ابراهیم. ابراهیم آزادانه شفاعت برای این ملت و خدا آماده بود به فراغت آنها باید به او در پیدا کردن ده صالحان در سازمان ملل فقط به عنوان آبراهام حمایت برای آنها. مسیحیان او را “پدر ایمان” از آنجا که از سطح خود را از ایمان به خداوند متعال

خود را از چالش های مهم در زندگی

ابراهیم تا به حال سهم خود را از چالش ها در زندگی به عنوان یک مؤمن زندگی بر روی زمین است. یکی از عمده بود همسرش را عدم توانایی تصور و تحمل کودکان است. او در حال حاضر ازدواج به سارا همسرش, زمان ثبت او راه رفتن با خدا آغاز شد; از این رو او یک مؤمن به خدا که تا به حال یک زن که نمی تواند به هنگام تولد به کودکان است. پس از سالها خدا ساخته ابراهیم مشهور مرد ثروتمند; اما او هنوز هم یک کودک است. یک روز خدا بازدید او و او قول داده که او را به یک پسر! آن زمان 25 سال قبل از این به یک واقعیت تبدیل شد. در 25 سال انتظار ابراهیم معتقد بود سراسر که خداوند دقیقا انجام خواهد داد چه او وعده داده بود. مطمئنا با توجه به ایمان خود اسحاق متولد شد به او توسط سارا در سن و سال در نظر گرفته است که توسط طبیعت غیر ممکن است که به یاد کودکان است.

ایمان راه رفتن ابراهیم

راز اصلی ابراهیم موفقیت در زندگی او بود گل نشسته ایمان به خدا و کلمات او. رومیان 4:17-21 توضیح دهید که چگونه او راه می رفت در ایمان به دریافت اسحاق پسر خود را.

1. او کلام خدا را در مورد او پدری

خداوند به او گفت که او قرار بود به یک پدر از بسیاری از کشورها زمانی که او تا به حال هیچ کودک او برگزار شد و نزد این کلمه تا اسحاق آمد. آنچه کلام خدا آیا شما در مورد این وضعیت که نیاز به یک تغییر ؟ اگر شما جستجو از طریق کتاب مقدس و یک. این کتاب مقدس کلام خدا به ما.

2. او امیدوار

ابراهیم در برابر همه شانس بود امیدوارم که در کلام خدا. این یک وضعیت نا امید کننده اما کلام خدا به او امیدواریم. شما نیاز به امید در کلام خدا اگر شما می خواهید خدا به مداخله در وضعیت شما. ممکن است مردم مسخره شما اما نمی توان زحمت کلام خداوند است نسبت به کلمات خود را. برای هر کس که پیوسته به زندگی امید وجود دارد. خداوند متعال است زندگی یکی پس هر کسی که او می پیوندد است و امید.

3. او ایمان امید

ابراهیم معتقد بود آنچه که او قرار داده و امید است. به عبارت دیگر او ایمان در کلام خدا. او معتقد بود که او را تبدیل به پدر بسیاری از کشورها فقط به خدا گفت:. او قوی در ایمان است. شما فقط باید این باور در کلام خداوند در مورد این مسئله قبل از اینکه شما می توانید هر گونه تغییر. بدون ایمان آن است که غیر ممکن است برای خشنودی خدا و توجه خود را دریافت کنید.

4. او در نظر نمی حقایق در اطراف او

ابراهیم را در نظر نمی خودنمایی حقایق مربوط به خود و یا همسر خود توانایی تحمل کودکان. با توجه به طبیعت خود را پربار اندام مرده بودند یک وضعیت نا امید کننده. هنگامی که شما با قرار دادن افکار خود را در گزارش های منفی در مورد این مسئله در زندگی خود و ایمان خواهد بود تخلیه و آن را به کار نمی کند. پیتر مشغول به کار بود در ایمان در حالی که او راه می رفت در آب, اما بلافاصله او فکر مواج طوفان در اطراف او ایمان خود را سوراخ و او شروع به غرق شدن.

5. او به جلال خدا

ابراهیم, ابراز ایمان خود را به خدا داد و منزه است خدا در وجود این واقعیت است که وعده شد و در عین حال به طور آشکار از لحاظ جسمی. Mark 11:24 می گوید که هنگامی که شما دعا می کنم شما باید باور خود را دریافت کرده اید میل و شما باید آن را داشته باشد. ابراهیم بر این باور بود که یک معامله انجام می شود و بنابراین به جلال خدا. اگر فکر می کنید شما را به خداوند تشکر دانستن است که شما به زودی مورد نظر خود را پاسخ داده و نماز.

6. به طور کامل متقاعد شده است که خدا قادر به انجام خود کلمه

ابراهيم به طور کامل متقاعد شده است که خداوند بود و قادر به او را پدر امتهای همانطور که او وعده داده شده. او معتقد بود که خدا, که می تواند مردگان را زنده و تماس آن چیزهایی است که نه به عنوان اگر آنها بیش از قادر به تسریع خود را و سارا را در بدن به طوری که آنها می تواند تبدیل به پدر و مادر از سازمان ملل. خدا به او ايمان آوردند و سارا به تولد اسحاق وعده داده شده ،

ابراهیم بدیهی است که مزاحمتی برای سال گذشت چرا که او تلو تلو خوردن در وعده خدا او نزد خداست تا آن را برآورده در زندگی خود. در تمام طول سال در امید زنده بود ایمان او قوی بود و او را نگه داشته و به خدا شکوه را به طور کامل متقاعد شده است که خدا را به او وعده داده بود. خدا است که او باید دروغ; او صحبت آن او آن را خوب و به او گفت: آن را او آن را انجام دهد. بنابراین به طور کامل متقاعد است که خدا قادر به انجام آنچه که او گفت: در مورد این چالش در زندگی خود را و شروع به او شکوه آن را تا آن آشکار در زندگی خود را.

[ad_2]