بایدن: ترامپ مانند یک بچه عمل کرد

[ad_1]

این سیاستمدار آمریکایی همچنین وعده کارزار انتخاباتی خود درباره گسترش پوشش خدمات درمانی با اجرای گزینه بیمه عمومی بار دیگر تکرار کرد و گفت: ما به یک گزینه عمومی بیش از هر زمان دیگری به خصوص وقتی بیش از ۲۰ میلیون آمریکایی بیکار هستند، نیاز داریم.

[ad_2]

Source link