بازگشت فوتبال به کشوری که استفاده از کلمه کرونا در آن ممنوع است

[ad_1]

مسئولان ترکمنستان به رسانه‌های کشور اجازه استفاده از کلمه ویروس کرونا را نمی‌دهند. همچنین در گزارش پزشکان نباید از این واژه استفاده شود.

[ad_2]

Source link