ایران لغو موقت بخشی از تحریم‌ها را تکذیب کرد

[ad_1]

این قبیل اظهارات خبرسازی‌های غیرواقعی است که مشخص نیست با چه اهدافی صورت می‌گیرد.  

[ad_2]

Source link