انگیزه موفقیت

[ad_1]

وجود دارد بسیاری از ابزار برای دستیابی به موفقیت هر چند آنها بازی نقش های مختلف در دستیابی به موفقیت است. یکی از ابزارهای انگیزه است. انگیزه یک ابزار بسیار قدرتمند در دستیابی به هدف تعیین شده است. این یک پیش شرط برای دستیابی به موفقیت است. این است که چرا هر دستاورد قبل است انگیزه. به عنوان یک ماده در واقع می تواند وجود داشته باشد هیچ موفقیت در فقدان انگیزه. اما آنچه که انگیزه ؟ عبارت است از انگیزه ؟

انگیزه می تواند تعریف شده به عنوان شور و شوق برای رسیدن به موفقیت. آن است که محرک برای دستیابی به موفقیت است. همچنین این درایو force برای موفقیت در یک فرد است. اگر شما انگیزه شما فاقد انگیزه است. بیشتر انگیزه شما, همه چیز برابر بیشتر احتمال دارد شما موفق خواهد شد تا زمانی که شما اقدامات. این است که چرا آن را بسیار دشوار است اگر نه غیر ممکن است برای به انجام رساندن هر مجموعه ای در صورت عدم وجود انگیزه است.

مفهوم این است که شما می توانید موفقیت در فقدان انگیزه پس از موفقیت اتفاقی نیست. فقط به عنوان هدفگذاری قبل از موفقیت و انگیزه قبل از تعیین هدف. از این رو فقط به عنوان موفقیت را نمی توان بدون هدف تنظیم اهداف تنظیم نمی شود و بدون انگیزه است. نتیجه این است که موفقیت را نمی توان بدون انگیزه است. این است که چرا انگیزه یک پیش شرط برای دستیابی به موفقیت است.

اصطلاح انگیزه فرض کرده است غرور و افتخار از محل در بورس در عصر به خصوص در مطالعات مدیریت. مدیران در همه سطوح در حال تبدیل شدن به طور فزاینده ای آگاه از نیاز به کمک به کارکنان خود را برای تبدیل شدن به سازنده تر از طریق انگیزه. مدیران باید متوجه باشند که خود سازمان باید به احتمال بسیار بالا با بهره گیری مطلوب productivities از کارکنان خود را اگر آنها به اندازه کافی انگیزه.

انگیزه معمولا از درون می آید, هر چند آن را نیز می تواند ناشی از خارج. اما از آنجا که شما هستند بهترین بهره را از خود موفقیت و بدترین قربانی شکست خود را, شما باید انتظار نیست به انگیزه های دیگران قبل از اینکه شما تلاش برای رسیدن به موفقیت. موفقیت متعلق به خود انگیزه. اگر شما انتظار می رود به انگیزه از منابع خارجی قبل از اینکه شما مراحل را درست در زندگی شما ممکن است هرگز موفق نمي شوند.

وجود دارد دو انگیزه اساسی موفقیت است. آنها ترس از شکست و لذت بردن از موفقیت است. شرم و ننگ و خجالت بی احترامی و تحقیر و درد و غم و شکست و شادی, لذت, لذت, سعادت و شور و شعف و شادی از موفقیت انگیزه هایی برای بیشتر تعهد در دستیابی به موفقیت است. آنها همچنین enthusiasms مشوق ها الهام بخش و تحريكات برای دستیابی به موفقیت است.

افرادی که ترس از شکست همیشه همه چیز را در قدرت خود را به اطمینان حاصل شود که آنها فرار آن است. این می تواند به نفع از ترس. این نشان می دهد که ترس است که همیشه منفی به عنوان بسیاری از فکر می کنم. رعایت لذت و شادی و موفقیت در زندگی افراد موفق نیز می تواند بر افروختن آتش اشتیاق برای رسیدن به موفقیت. این است که چرا “تعامل با’ یا مشاهده و مطالعه زندگی افراد موفق می تواند بسیار سودآور است.

[ad_2]