انجام تخصصی بخش های اطفال ، ایمپلنت ، جراحی ، عمومی ، ارتودنسی

دندانپزشک ابتدا دندانها را کمی تراشیده و سپس با استفاده از رزین کامپوزیت آنها را به اندازه دندانهای کناریشان صاف و مرتب میکنند. برای استفاده از روکش ونیر کامپوزیت، لازم است تا ابتدا دندان ها بطور کامل تمیز شوند تا به این ترتیب هرگونه جرم یا پلاک ایجاد شده در سطح دندان ها پاک شده و یک سطح تمیز برای کار گذاشتن روکش ونیر ایجاد شود.

این کار باعث میشود مساحت سطح دندان بیشتر شده و ماده باندینگ محکمتر به دندان بچسبد. چون باعث شکستگی ترمیم می شود. برای انتخاب باید به رنگ دندان بیمار توجه کرد و نباید سطح دندان خشک باشد چون از دست دادن رطوبت رنگ دندان را روشن تر نشان می دهد. افرادی که تمایل به داشتن دندانهای بیش از حد سفید دارند، این کار با بلیچینگ امکان پذیر نیست و لازم است که از کامپوزیت یا لمینت دندان برای سطح دندانها استفاده کرد.

دندانپزشکان ما با استفاده از یک ابزار دندانپزشکی فلزی که سری پهن دارد، به ماده شکلپذیر باندینگ که روی دندانهایتان قرار گرفته شکل میدهند. رزین شکل دهی میشود تا منطبق بر شکل دندان شود. همچنین با اضافه کردن این کامپوزیتها به آخر دندانها، میتوان لبههای آنها را صافتر کرده یا کلاً شکل دندانها کامپوزیت دندان متحرک دیجی کالا را متناسبتر ساخت. برای آن دسته از لکههای دندان (لکههای داخلی) که به سفید کردن دندان، حتی توسط یک دندانپزشک، نیز جواب نمیدهند یا لکههایی که تنها چند دندان را درگیر کردهاند و یا بیمارانی که دندانهای حساسی داشته و کاندیداهای خوبی برای سفید کردن دندان نیستند نیز میتوان از این روش استفاده کرد.

دندانپزشکان نور را به مدت چند ثانیه به ماده باندینگ قرار داده شده روی دندان میتابانند. دندانپزشکان ما پس از قرار دادن رزین کامپوزیت روی دندان آن را با یک نور فرابنفش دندانپزشکی سخت میکنند. دندانپزشکان ما مقدار کمی از رزین کامپوزیت را روی دندانهایتان قرار میدهند. باندینگ دندان، درمان نسبتاً ساده و سریعی است که میتوان کل فرایند آن را به چهار مرحله تقسیم کرد.