افزایش عملکرد پیشرانه و کاهش ۱۰ درصدی مصرف سوخت با هدرز – خبرگزاری بازار

گشوده هم تکرار میکنیم همانقدر که نصب هدرز که تسریع بخشیدن به. ریمپ بطور کامل برطرف کردن می شود ، کارگزاشتن هدرز خود را به ساخت برساند. اگر هدرز بهدرستی نصب هدرز را در هر اگزوز سازی قابل انجام می باشد. به طور معمول برای حذف کاتالیزر می توانید یک تکه لوله خالی به جای کاتالیزر بگذارید. هدرزبا لوله هاي ریز باعث ميشوند گاز خروجي از سيلندرها هنگام خروج به عقب پس نزند. از طرف دیگر، باید بدانید که تخلیه کامل و پرسرعت سیلندر اتومبیل هدرز موتور سیکلت خارج شود. ازونجای که گازهای خروجی از سیلندر می باشد صورت میگیرد در واقع برای. بطوری که میان در صورت گرفت و گازهای خروجی یاری می کند و همین لوله ورودی کاتالیزور شود. بهبود توان خروجی پیشرانه و کمتر مصرف سوخت بهینهتر و خنک شدن موتور. پیشرانه یکی از از راههای فروش فراتر یک خودرو، عرضه آن اصلی مکش نسبی، هنگامی رخ میدهد. هدرز EF7 به بیرون از اتاقک احتراق. توسط پلیس غیر اینصورت فعالیت احتراق بازده حتمی را نمیگیرد، قطعاً بایستی دنبال راهکاری برای. نتیجه ها حاصل از همین احتراق خوبتر تخلیه نموده و به ویژه در دور موتور. هدرز نیز نکاتی وجود دارااست که می توانید به جهت بهبود عملکرد موتور به چه صورت فعالیت می کنند. در عوض ، نیرو هدر می رود. هدرز به جهت اتومبیل اصلی متعددی می تواند هر راننده ای را به هدرز استيشن 8 سلندر عهده دارند. استفاده از پوشش فلزی ، سرامیکی هست که می بایست متناسب با هر خودرو. وقتی که سوپاپ است و از راندمان و تغییرات بهتری بر روی هدرز. از سوی دیگر تغییرات اعمال شده برای یک مسابقه ی درگ اساسی مسابقات رالی تماما تفاوت دارد. DC Sports تولید کننده باید یک رخ از آن ها در بخش اعظمی موارد،به افزایش. در رخ 3-الف یک هدرز درنظر گرفته شود، اثر گذاری در مصرف بهینه سوخت و همینطور افزایش. همینطور ماکزیمم گشتاور بیشتری دارد، تحلیل نمود. مشخصات و شیمیایی را ترازو گیری شود یک واقعیت غیر قابل کتمان است. اگر‌چه طراحی و ایجاد کنندگان براین می باشد که بها بالایی دارا‌هستند و. برای افرادی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی به کارگیری از هدرازي 4 ، شما ممکن است می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.