استراتژی رسانه های اجتماعی و تجاری – آنچه که معکوس نام تجاری و چرا مهم است ؟

[ad_1]

در بازاریابی رسانه های اجتماعی برندها باید برای تبدیل شدن به شخصی. اگر این کار انجام شود برندهای قوی ایجاد خواهد شد. معکوس نام تجاری است زمانی که یک مشتری ایجاد یک نام تجاری با نام تجاری خود را. این حیاتی است در ایجاد برندهای قوی. یکی از قوانین اساسی از بازاریابی اجتماعی است که مشتریان و تجاری باید به ایجاد روابط با یکدیگر است.

بازاریابی مهم آمار است که 97 درصد از همه با نام تجاری خرید انجام می شود چرا که از یک دوست توصیه. تنها 10 ٪ از تمام خریدهای انجام می شود به دلیل سنتی پیر رسانه ها. ایجاد دوستی و داشتن “دوستان” به توصیه محصولات ما به سادگی از پایه های اساسی بازاریابی رسانه های اجتماعی. یک معامله بزرگ از یک فروشنده در زمان است که در حال حاضر صرف ایجاد علامت های تجاری است که ایجاد “دوستی” با مشتریان است.

در تحقیقات من پیدا کردم جالب توسعه است. این توسعه است آنچه که من اسمش معکوس نام تجاری است. این است که هنگامی که یک مشتری ایجاد یک رابطه با نام تجاری خود را. با نام تجاری و سپس یک رابطه شخصی با مشتری است که تشدید حضور نام تجاری.

وجود دارد یک مورد از یک دانشگاه جمع آوری کمک. آنها با داشتن برخی از موفقیت در جمع آوری پول برای این دانشگاه برای بودجه کمک هزینه تحصیلی. مدیر این گروه جمع آوری کمک به حال یک ایده است. او ایجاد یک پنج دقیقه جلسه با دانش آموزانی که تا به حال بدست بورسیه از طریق تلاش های این گروه است. این دانش آموزان بودند که هرگز نمی تواند فراهم کالج بدون تلاش این جمع آوری کمک های مردمی.

این بچه ها که تا به حال “قانع کننده” مطالب. این بچه ها که از طبقه متوسط پس زمینه. آنها تا به حال زحمتکش پدر و مادر که هرگز نمی تواند فراهم شده برای فرستادن بچه های خود را به دانشگاه بدون تلاش های این گروه است. این مذاکرات یک تعویض بازی برای این جمع آوری کمک های مردمی. مذاکرات خود را jobs—نام تجاری خود را—شخصی. این دانش آموزان ایجاد یک نام تجاری با جمع آوری اعانه. آنها تا به حال نام آنها تا به حال چهره و آنها در حال حاضر وجود داشته و در مقایسه با دیگر دانشجویان است.

این مذاکرات ایجاد تمایز موقعیت و نام تجاری قوی. این مذاکرات ایجاد معکوس نام تجاری. دانشجویان ایجاد تمایز و قرار است نام تجاری با نام تجاری خود را. کاربران نهایی ایجاد یک نام تجاری با نام تجاری. در این ویژه جمع آوری کمک های مردمی پس از صحبت با دانش آموزان هفتگی جمع آوری کمک های مردمی بهره وری افزایش 400%. دلیل این است که دانش آموزان در حال حاضر یک نام تجاری اچ به ذهن جمع آوری اعانه. این نام تجاری در حال حاضر تبدیل به شخصی.

سه چیز معکوس ایجاد نام تجاری. ایجاد مشتریان تاثیر با نام تجاری خود را. کارکنان خود را ببینید که چگونه کار خود را به منافع دیگران.

معکوس نام تجاری ایجاد قدردانی. کارکنان به احساس ارزش توسط کاربران نهایی است. حتی اگر کارکنان بدانند فکری است که کمک های خود را به یک تفاوت قدردانی از کاربران نهایی است یادآور قدرتمند از ارزش ادامه داد: بهبود کیفیت و نوآوری است.

معکوس نام تجاری ایجاد همدلی است. کارکنان توسعه یک درک عمیق تر از کاربران نهایی مشکلات و نیازها و در نتیجه تبدیل شدن به بیشتر متعهد به کمک به آنها را. محققان دریافته اند که زمانی که تیم های توسعه محصول در تماس با مشتریان آنها بیشتر احتمال دارد برای ایجاد ارائه شده است که بیش از برنامه ریزی برای فروش و سهم بازار.

دین Hambleton

[email protected]

[ad_2]