از بین بردن افکار منفی از طریق خود بازرسی

[ad_1]

ما همه آنها را, شما, من, همه ما – کسانی که افکار منفی که حمله به ذهن ما و sap قدرت ما. افکار منفی ما را نگران و شکست ما قبل از ما شروع می شود. شما نمی توانیم به مجوز افکار منفی به شما را شکست.

شما می توانید از بین بردن تفکر منفی با تأمل در راه شما فکر می کنم در مورد همه چیز. آیا شما:

احساس تاسف برای خودتان ؟

قضاوت افراد دیگر ؟

سرزنش نقاط ضعف خود را بر دیگر افراد و یا شرایط خارج از کنترل خود را?

احساس شما را به عنوان چیزی که متعلق به شخص دیگری ؟

بر این باورند که شما با شکست مواجه خواهد شد و یا به احتمال زیاد به شکست است ؟

فکر می کنم شما با شکست مواجه خواهد شد چرا که دیگران کرده اند و یا اینکه شما در گذشته ؟

این رئیس افکار منفی. اگر شما پیدا کردن آنها را در تفکر خود را شما باید اقدام به مهر آنها را بلافاصله و جایگزین کردن آنها با مخالف افکار مثبت-

شما در حال خدا را شکر برای تمام نعمت خود را با وجود هر گونه مشکلات شما ممکن است داشته باشد.

شما قضاوت دیگران. آنها باید خود را برای پاسخگویی به چالش های.

شما نمی سرزنش دیگران برای نقاط ضعف خود را – شما به دنبال برای بهبود خودتان تنها چیزی که شما باید کنترل.

شما موفق خواهد شد! با توجه به نگرش درست و به اندازه کافی تلاش شما موفق خواهد شد و شما آن را می دانم!

مهم نیست که اگر دیگران شکست خورده اند – شما موفق خواهد شد!

اگر آن را برای تلفن های موبایل ساده و یا حتی احمقانه به تدوین و فرموله کردن باورهای مثبت بیش از منفی است فقط به این دلیل شما را در درک که چگونه قدرتمند افکار خود هستند. به یاد داشته باشید که شما را تبدیل به آنچه شما فکر می کنم و باور دارم. این فقط یک تئوری این است تأیید شده است و نشان داده شده توسط هزاران نفر از افراد موفق در طول قرن ها.

مثبت می شود. بر این باورند که ممکن است. مهر از همه تفکر منفی – این ضروری است برای موفقیت و شادی در زندگی است.

[ad_2]