اروزیل – پتروشیمی دانشمند

اروزیل به تیتر یک ماده قطور کننده ، یک ماده غلیظ کننده شیک و یک ماده آنتی کیک در غذاهای پودری عمل می کند. این ذرات هیچ تخلخلی ندارند و مرحله آن‌ها مهم 50 تا 600 متر مربع در هر گرم است. 1/0 تا 2/0 درصد به جهت ارتقا گرانروی کافی است. برای اینکه آسترهای غنی از عنصر بر روی خاصیت ضد خوردگی داشته باشند، حتمی هست مقادیر متعددی گرد بر روی در آن به عمل رود. واجب میباشد آن را در جای خشک و خنک حفظ نمود. در پوششهای دو جزئی غنی از عنصر روی، بر شالوده تترااتیل سیلیکاتها، به کارگیری از فوم سیلیکا آب فرارو گریز مهم مساحت تراز تقریبی m2/g 120 برای بهینه کردن خواص رئولوژیکی پیشنهاد شده است. بهترین روانی-آزاد می تواند حساس افزایش مقادیر کمی، 2/0 الی 5/0 درصد، فوم سیلیکا آبگریز (اروزیل R972 ,اروزیل R974) دارای مساحت مرحله تقریبی m2/g 140 حاصل شود. به کارگیری از فوم سیلیکا آب فرار و گریز (اروزیل R972 ,اروزیل R974) حساس مساحت مرحله تقریبی m2/g 200 یا m2/g 170 تأثیر مطلوبی بر بر روی جذب آب جوهر دارااست و مانع از امولسیون شدن و کف کردن می شود. آسترهای کارگاهی بر پایه پلی وینیل استات، اپوکسی و اتیل سیلیکات دارای استفاده 5/0 درصد فوم سیلیکا آبگریز(اروزیل R972 ,اروزیل R974) اصلی مساحت سطح تقریبی m2/g 170 تغلیظ می شوند. همچنین از فوم سیلیکا اصلی مساحت سطح تقریبی m2/g 170 نیز ممکن هست استفاده شود که هر دوی آنها روانی-آزاد را بهبود بخشیده و توشه الکترواستاتیکی پوشش پودری را کمتر می دهند. به کار گیری از 3/0 تا 2 % فوم سیلیکا (اروزیل 200) آبدوست اساسی مساحت سطح تقریبی m2/g 200، m2/g 300، m2/g 400 بستگی به درخواست آیتم نیاز پوشش دارااست و گرانروی و ژل گرایی ارتقاء می یابد. خواص ژل گرایی بالا در فیلمهای مضاعف قطور کلیدی زیادی دارد زیرا مانع شکم دادن فیلم می شود. در چاپ جوهر خصوصا جوهر دستگاه های فتوکپی نیز مصرف می شود. اروزیل جی بی اس به عنوان غلظت دهنده و خودداری از رسوب و براق کننده در تولید لوازم آرایشی – بهداشتی نیز مورد به کارگیری قرار می گیرد و به عامل نرمی و خاصیت صیقل دهندگی اکثر اوقات به تیتر فیلر نیز کاربرد دارد. در صنایع چوبی و کامپوزیت و فایبرگلاس به جهت ساخت پوشش مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد. در سطح دوم این مستربچ تا غلظت آیتم نیاز فوم سیلیکا حلال اروزیل چیست رقیق می شود.