ارزش بر اساس موفقیت – چرا مهم است ؟

[ad_1]

ارزش بر اساس موفقیت است که در مورد ایجاد تغییر در زندگی خود را بر اساس ارزش هایی که برای شما مهم هستند. ارزش های خود در این بنیاد از نتایج است که شما در زندگی, بنابراین شما نیاز به انتخاب ارزش است که واقعا برای شما مهم نیست دیگران است. شما نیاز به سادگی یک برنامه است که پشتیبانی از آن ارزش.

پس چرا مهم است ؟

اگر ارزش های ما هستند که پایه و اساس ما نتایج آن را به نظر می رسد که ما همیشه آنچه را که ما ارزش در زندگی است. که به نوعی درست است. ما دریافت نتایج است که بهار از چیزهایی که ما ارزش در حال حاضر. منظورم این است که وجود یک سلسله مراتب از ارزش ها است که همه ما باید. برخی از آنها مهم تر از دیگران است. در یک دنیای ایده آل ما نیست نقض ارزش های عالی برای کاهش ارزش. به طور کلی درست است. گاهی اوقات ما خودخواه و نقض ارزش دلایل خودخواه و یا خارج از طغیان عاطفی. در آن لحظه ما ارزش واقعی ما ارزش کمتر از خودخواه بودن یا عاطفی. ما دریافت نتایج از این تغییرات موقت در آنچه بیشتر برای ما مهم است حتی اگر ما می دانیم آن چیزی است که ما در نهایت واقعا ارزش.

ارزش بر اساس موفقیت است که در مورد نگه داشتن ما را آگاه از ارزش های ما و زندگی است که نتایج حاصل از آن ارزش. ما باید بدانید که چه ارزش ها هر چند برای اولین بار. ما باید بدانید که چه نوع زندگی آن ارزش ها منجر به (چشم انداز) و چگونه ما می خواهید برای دریافت وجود دارد (ماموریت). از آنجا که ما ایجاد نقشه راه که ما را به چشم انداز ما. که ما اهداف و برنامه عمل است.

همه موفقیت و همه شکست ناشی از چگونه نزدیک ما خودمان چین و اقدامات ما با ارزش های ما. بررسی هر کسی که موفق یا ناموفق چشمگیری. موفقیت کاملا و کاملا تراز وسط قرار دارد با ارزش خود را. آنها آنها را می دانیم. ارزش های خود را به آنها را به درایو. آنها زندگی می کنند آنها را. شکست ممکن است می دانم که ارزش های خود را, اما به احتمال زیاد نیست. یا به آنها اجازه دهید افراد دیگر ارزش های خود بنیاد است. و یا آنها را انتخاب کنید و مقادیر منفی بیش از ارزش های مثبت. شکست نمی خود را به چین زندگی می کند و قصد دارد با ارزش های مثبت است که آنها خود را. شکست اغلب سرگردان و بدون جهت دقیقا به این خاطر که آنها نمی دانند و درک ارزش های خود را.

شما ممکن است بپرسید, آنچه در مورد افرادی که به نظر می رسد برای رسیدن به موفقیت اما در حال ظالم منفی و مخرب مردم ؟ سوال بزرگ.

من که تسلیم آن نوع از مردم ممکن است مادی یا دنیوی دستاوردهای اما موفقیت واقعی. من اعتقاد دارم که موفقیت واقعی منحصر به فرد و مبتنی بر ارزش های مثبت نه منفی. مقادیر منفی اغلب آنهایی که باید ضمنی عبارت در پایان “به هر قیمتی.” برای مثال ثروت (به هر قیمتی) و یا رسیدن به استاندارد های خاصی از زندگی (به هر قیمتی) و یا تسلط یک میدان یا بازار (به هر قیمتی). این ارزش ها منحرف نسخه از ارزش های مثبت.

هر مقدار که می تواند در بیان خودخواه راه و یا بدون توجه به آسیبی انجام می شود به دیگران یک ارزش منفی است. ما این کار را در تمام جنبه های زندگی از روابط شخصی تا حرفه ای به سیاسی. ما آن را در نگرش نشان می دهد که چگونه برخی از مردم بر این باورند که آنها ذاتا بهتر از دیگران است. ما آن را در نگرش نشان می دهد که چگونه برخی از مردم را به جرم هر چیزی مهم نیست چقدر کوچک و سریع به خشم و قضاوت.

موفقیت بر اساس ارزش های مثبت به طور پیش فرض خواهد توجه دیگران دنبال نتایج آن را نقض نمی کند خود را از ارزش های دیگر و یا نقض حقوق و کرامت افراد دیگر است. این به آن معنا نیست که ما نمی تواند تمایل به ثروتمند و یا یک شیوه زندگی است. سوال این است که چه شما باید انجام دهید وجود دارد ؟ چگونه است که متناسب با همه چیز و آرمان هایی که برای شما مهم هستند ؟ چگونه شما خود را در خدمت خانواده, جامعه, همکاران, مشتریان یا کارکنان به وجود آوردن ؟

چیزی که ارزش های مبتنی بر موفقیت کمک می کند تا شما در پیدا کردن. این چیزی است که آن را نگه می دارد شما در تلاش برای, به یک تاثیر مثبت در زندگی خود خانواده را شما در جامعه و در زندگی همه شما را ملاقات کند.

[ad_2]