اردوغان: کشف بزرگترین مبدان گازی در دریای سیاه

[ad_1]

اردوغان: ترکیه بزرگترین میدان گاز طبیعی در تاریخ خود را در دریای سیاه کشف کرده است.

[ad_2]

Source link