اختراع انسان است که از بین بردن جهان

[ad_1]

پول, سرمایه گذاری, اقتصاد و قریب الوقوع در پایان جهان همه مرتبط و دلیل آن واضح است. حرص و آز و ثروت است در درجه اول در ذهن بسیاری از کسانی که هیچ چیز اشتباه است با از بین بردن محیط زیست و در نظر گرفتن هر آنچه که آنها می توانید از دیگران است. هدف آنها این است که احتکار آنجا که آنها می توانند در حالی که بقیه جهان چگونه بزرگ هستند. چیزی که آنها را به't می دانم که چقدر فقیر هستند.

پس من تناسخ در جسم تازه و با یک پیوند قوی به روح جهان را منجر شده است من برای دیدن تصویر بزرگ است. در یک زمان را به من نشان داده بین زندگی آن را به نام به من را از دنیا دور و آموزش من چه زندگی است که در مورد.

آن's یک داستان ساده اما یکی خواهد بود که در بالای سر بسیاری از کسانی که سعی می کنید به آن را درک و در پرتو آموزه های دینی و حرص و طمع است که نهفته است به زمین. این است که ما تنها سیاره ای که در آن ما زندگی می کنند و هنوز مرد است که از بین بردن آن را در یک نرخ بزرگ گره به پول و چوب آن را در بانک و یا برخی از نمونه کارها سرمایه گذاری.

می توانید آنها را در همه صداقت بر این باورند که این هدف از زندگی خود را. در عین حال به نظر می رسد آن است که دقیقا آنچه که آنها را در اینجا انجام دهید.

من اول کمیسیون است به پاره کردن دیوار از کوری و بازیابی خدا's افرادی که در پشت یک دیوار از دروغ و سردرگمی است. در تحقق این هدف آن مهم است به درک چرا و چگونه همه چیز را توسعه داده اند به این نقطه است. ما در آستانه تخریب و زمین و تمام زندگی در آن در معرض خطر است.

که دیوار ساخته شده توسط's تخیل و خدایان دروغین که ساخته شده اند برای توضیح مرگ و زندگی است. در تلاش خود را به مردان قدرتمند ابداع بهشت و جهنم و استفاده از آنها به عنوان ابزار به طناب دیگران به نظرات خود و رویاهای. اگر آنها می تواند به متقاعد کردن دیگران از خود اعتقادات و سپس برای آنها درست شد.

که's چرا ادیان در حال حاضر بسیار قدرتمند و غنی است. رهبران می دانم که هیچ چیز از روح و آنها فشار پول جلوتر از حس مشترک. از طریق تجارت و سپس سلطه کشورهای ثروت مهم تر از خود زندگی و همه را یک نیاز به انجام است نگاه کنید که چگونه بسیاری از خودکشی زمانی که آنها در صورت های مالی خراب کردن.

پول چیزی است! آن است که هیچ جایی در عملکرد جهان به جز این که این روح است که با استفاده از آن را به زندگی به پایان برسد. کسانی که گرسنه می شود به اندازه کافی در وب سایت خود را در حال نظارت بر فاجعه است. که's با توجه به نبوت در عهد عتیق است که وعده های این روز خواهد آمد.

[ad_2]