آن را فقط کار نمی کند که راه

[ad_1]

بیش از حد بسیاری از دانش آموزان صبر کنید تا زمانی که آنها خود را وارد کنید ارشد سال یا حتی ممکن است فارغ التحصیل قبل از آنها شروع به دادن خیلی فکر کردم به جستجوی کار خود را. که استراتژی نیست و تحت تاثیر قرار دادن کارفرمایان با مطلوب ترین شغل.

دانش آموزانی که نادیده گرفتن نیازها, خواسته ها و انتظارات

از بهترین کارفرمایان در زمینه های مورد علاقه

نمی خواهد با پاداش چشمگیر ارائه می دهد.

آن را فقط کار نمی کند که راه!

زمانی که نا امید دانش آموزان بپرسید موفق دانش آموزان در مورد اسرار خود را به موفقیت آنها نمی مانند پاسخ. موفق ترین دانش آموزان:

1. شناسایی یک هدف مشخص (هدف)

2. را انتخاب کنید یک عمده و جزئی است که با پشتیبانی از هدف

3. انجام بهترین خود را در کلاس درس

4. تحقیقات و درک هدف کارفرما انتظارات

5. توسعه چند سال طرح با مترقی مراحل

6. به دست آوردن شغل مرتبط با تجربه از طریق دانشگاه و کار و فعالیت های

7. کشت مراجع از اساتید و کارفرمایان

8. ساخت یک لیست قابل توجه و مربوط به کار موفقیت

9. آماده به ارائه نمونه و گفتن داستان های جالب

همه از این باید درک دانش آموزان قبل از آنها در پایان سال دوم از دانشگاه. دانستن که در آن آنها می خواهند برای رفتن خوب است. اما, آن است که به دنبال از طریق در طول تاریخ و ارشد سال است که تعیین سطح خود را از موفقیت در هدف بازار کار.

موفق ترین دانش آموزان درک کنند که شغل های بزرگ در حال نه برنده و یا از دست رفته در طول مصاحبه. ارائه می دهد و کار به دست آورده در طول 2, 3 و 4 سال کالج در کلاس درس فعالیت های دانشگاهی و تجربه کاری.

عاقلانه دانش آموزان به طور فعال پیگیری و مبارزه برای شغل آنها می خواهند بیشتر.

کمتر منظم دانش آموزان حل و فصل برای شغل آنها ارائه شده است.

اگر شما مقایسه لیست است که به شرح زیر به لیست بالا باید آن را روشن است که گروهی از دانش آموزان به پایان خواهد رسید تا با پیشنهاد کار از کارفرمایان که پرداخت خوب و حرفه ای بالقوه است.

حداقل دانش آموزان موفق:

1. هیچ هدف مشخص و یا هدف

2. می تواند مطمئن شوید که آنها عمده و جزئی حمایت خواهد شد

3. نمی اکسل در کلاس درس فعالیت های دانشگاه و یا در محل کار

4. نمی دانم چه کارفرمایان از آنها انتظار می رود

5. هیچ برنامه به دنبال

6. شرکت در کار و فعالیت های نامربوط به شغل آنها به دنبال

7. از هیچ تلاشی برای پرورش منابع قابل توجه

8. باید چند دستاوردهای آن را تحت تاثیر قرار دادن کارفرمایان

9. توسعه بدون مثال و داستان برای استفاده در مصاحبه

دانش آموزان که به دنبال اولین لیست خواهد شد که بیشتر و بهتر اشتغال انتخاب و فرصت های از دانش آموزان که به دنبال لیست دوم. که باید آشکار است.

روشن فکر و کار سخت نیست و ریشه دوانده در هر دانش آموز. برخی از دانش آموزان هرگز تشخیص دهند که آنها را مجبور به رقابت برای شغل خوب و در نتیجه موفق به آغوش جستجوی کار فعالیت های آماده سازی است که برای کمک به اطمینان از موفقیت در استخدام. آنها فکر می کنند که کارفرمایان خواهد بود و تعقیب آنها بدون توجه به آنچه آنها انجام می دهند. متاسفانه برای آنها آن را فقط کار نمی کند که راه.

[ad_2]