آمریکا چند فرد، نهاد و کشتی را در ارتباط با فروش نفت ونزوئلا تحریم کرد

[ad_1]

آمریکا چند فرد، نهاد و کشتی را در ارتباط با فروش نفت ونزوئلا تحریم کرد

[ad_2]

Source link