آمریکا شماری از دیپلماتهای خود را از عراق خارج کرد

[ad_1]

آمریکا شماری از دیپلماتهای خود را از عراق خارج کرد

[ad_2]

Source link