آقای قالیباف! دکتر «شاخت» هم این قدر اطمینان نداشت

[ad_1]


رییس مجلس نظر خود را دربارۀ مشکل اصلی اقتصاد گفته و به این بهانه گریزی زده ایم به سه سفر اقتصاددان و بانکدار مشهور آلمانی به ایران و راهکارهای او

[ad_2]

Source link