کد خبر : 189تاریخ ثبت : 1396/12/19 10:28:07
تصاویر کنگره بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

تصاویر کنگره بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

چهارمین کنگره بوشهر دو قرن ماومت در برابر استعمار شب گذشته روبروی گورستان متجاوزین انگلیسی در بوشهر برگزار شد.

به گزارش"ناصرون"چهارمین کنگره بوشهر دو قرن ماومت در برابر استعمار شب گذشته روبروی گورستان متجاوزین انگلیسی در بوشهر برگزار شد.

عکاس: درسا صولتی

 

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه