عنوان خبر :تئاتر امروز سرگردان شده است/ مدعیان روشنفکری تبعات مشکلات تئاتر را مشاهده کنند
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :