عنوان خبر : صلاحیت «دهقانی» برای شهرداری بوشهر احراز نشد
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :