آرشیو موضوعی: یاداشتتعداد اخبار : 0
یادداشت/

آش خوری طیف چپ و راست در یک کاسه!

وقتی به چرایی قیام مردم علیه رژیم ضحاک پهلوی می نگری در نهایت به مبانی فکری حضرت امام (ره) می رسید، با کنکاش و تحقیق در تاریخ به راحتی عمق باورهای مردم به این مبانی را درک می کنید و با آن همنشین می شوید، فقط کافی هست که ایمان و تقوای الهی در ذات تو خوی گرفته باشد.
یادداشت/

دیوانگی ترامپ تمامی ندارد

با همه شناختهایی که همه نسبت به ترامپ داریم، باز لازم هست این مرد احمق را بهتر بشناسیم و همه می دانیم این عجوبه تاریخ چگونه به این قدرت دست یافته که اگر مهار نشود، می تواند پایان زندگی بشر را در روی کره خاکی رقم بزند.
یادداشت؛

نقد، نقدپذیری و الگوهای جامعه

بلاشک جامعه بدون نقد، جامعه ای مرده و بی روح است و اگر نباشند افرادی دلسوز که فعالیت یک مجموعه فکری را نقد کنند(اساساً اکثر نقص های فرآورده حاصل از فعالیت فکری یک مجموعه از چشم کسانی که در بطن کار قرار دارند پنهان می ماند) غرور کاذب آن مجموعه را فرا گرفته و فرآیندی صد درصد نامطلوب به بار خواهد آورد در هر زمینه ای خواهد باشد.

جریان‌های شیعه عراق و ضرورت هشیاری در برابر فتنه داخلی

امروز عراق در شرایط تاریخی حساسی بسر می‌برد و با توجه به اینکه این کشور سال آینده انتخابات پارلمانی را در پیش دارد ، تلاش‌های مخربی هم اکنون برای شکاف در بین جامعه شیعه که قدرت اکثریت در حاکمیت را تشکیل می دهند ، صورت می گیرد.
برو به صفحه »